ESTETİK GÜNLÜĞÜ

fotografla gelen hastalar

İnsanların, fotoğrafta gösterdikleri burun ya da memenin aynısından istemeleri sağlıklı mıdır?

Fotoğrafla gelen hastada:

  1. Belki de en sağlıksız bakış açısı şu olmalı: O fotoğraftaki insanda ne var bilmiyorum ama çok havalı. Doktor bana öyle birşey yapsın ki onun gibi olayım ama ben adlandıramam burun kısmı veya memesi. Sadece o artist gibi olmak istiyorum. Bu isteğin sonunda hastaya yapılacak her girişim hüsranla sonuçlanmaya adaydır.

  2. Şu sorular sorulursa sağlıklı yanıt alınabilir: Bu fotoğraftaki kişinin hangi yerini güzel buluyorsunuz? Peki o organın (örneğin burun) hangi özelliği size estetik geliyor ve kendinizde de olmasını istiyorsunuz?

fotografla gelen hastalar
Hekim açısından bu tip isteklerle gelen hastaların yönelimini daha gerçekçi şekilde anlamaya çalışmak gereklidir. İnsanlar kafalarında belirledikleri görüntüyü doktora fotoğraf olarak göstererek daha iyi anlatabileceklerini düşünüyorlar. Bu istekler objektivize edilip karşılıklı anlaşılabilirse; estetik, teknik ve sağlık açısından mümkünlüğü tartışılmalıdır. Fotoğraftaki kişinin burnu ya da memesi, ameliyat olacak kişinin vücuduna uygun olmayabilir. Bu aşamada doktorun hastaya detaylı bir bilgilendirme yapması gerekir. Hastalarımız, gerekli bilgilendirme sonucunda zaten fotoğrafta gördüğünü istemek konusunda ısrarcı olmuyorlar ve o fotoğrafta estetik cerrahi yönelimiyle görmeleri gereken şeyleri idrak ediyorlar.

Fotoğrafla gelen bireyler, o fotoğrafta gösterdikleri kişilerle bire bir aynı vücut yapısına ve psikolojiye sahip olmadıkları gibi burun ya da memenin de aynı olmasını istemeleri yanlıştır. Doktor, hastanın ifade şeklini çok iyi yorumlayabilmelidir. Yukarıda izah edilen anlayış yakalanırsa ameliyat hazırlık süreci işleyebilir; aksi taktirde hastanın vücut imajıyla ilgili bir bozukluğu olabilir. Daha da kötüsü, estetik cerrahi başka bazı psikolojik veya stress sorunlarına alet ediliyordur. Bir cerrahi müdahele, seçili organın görüntüsünü değiştirir, bir insanı mutlu etmek için daha fazlası gereklidir. Doğru şekilde estetik ameliyatla elde edeceği kazanımı veya kaybı hasta bilmeli ve diğer sorunlarına çözüm olmayacağını görmelidir. Aksi durum, hasta ve cerrah açısından en kötü sonuçlanan durumdur.