PROF. DR. İLKER YAZICI

Prof. Dr. İlker Yazıcı

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


1975 Ankara doğumlu olan Dr. İlker YAZICI, 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl yine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında ihtisasa başladı. 2004 yılında Plastik Cerrahi Uzmanlığını alan Dr. Yazıcı 2004-2005 yılları arasında 1 yıl 3 aylık bir süre Amerikadaki Cleveland Clinic Foundationa bağlı Plastik Cerrahi/Mikrocerrahi Departmanında Araştırma Fellowu olarak çalıştı. Bu süre içinde birçok özgün makale yayınladı. Bunların arasında kemikli yüz nakli, üst çene ve beslenmesi korunarak aktarılan diş nakilleri konusunda canlıda ilk uygulamar da mevcuttur. Yüz nakli dışında bu süre içerisinde mikrodolaşım, doku dondurma teknikleri ve sinir deneysel cerrahisinde deneyim kazandı.

2006-2013 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Aktif olarak cerrahi hizmetin yanısıra asistan ve öğrenci yetiştirdi. Bu dönem içinde ayrıca 2006 yılında 10 ay süreyle Ankara ONEP de ve askerlik hizmeti kapsamında GATA Yanık Merkezinde Uzman Hekim olarak çalıştı. 2012 yılında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında Doçentlik ünvanını almaya hak kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından El Cerrahi ve Ağız Yüz Çene Cerrahi Yan Dallarında diploma almaya hak kazandı. 2012 yılında ödüllendirildiği EURAPS Young Scholarship bursuyla Helsinki Töölö Hastanesinde üç ay çalıştı.

2012 yılında iki basamaklı sınava girerek EBOPRAS (Plastik Cerrahi Avrupa Board Sertifikası) sertifikası aldı. Dr. Yazıcı’nın kendi dalında iki adet patent başvurusu bulunmaktadır. 2013-2016 yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi-Şişli Florence Nightingale Hastanesinde Plastik Cerrahi Doçenti olarak çalışan Dr. İlker Yazıcı akıcı/ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

İlgi Alanları

 • Yüz Estetiği
 • Oküloplastik Cerrahi (Blefaroplasti ve tümör rekonstrüksiyonu)
 • Rinoplasti
 • Kepçe Kulak
 • Meme Estetiği
 • Liposuction ve/veya Yağ enjeksiyonları
 • Belli bazı lazer uygulamaları
 • Yüz Felci Düzeltilmesi
 • Baş Boyun Travmatik ve Onkolojik Rekonstrüksiyonu
 • Mikrocerrahi Meme Rekonstrüksiyonu
 • Üst, Alt Ekstremite ve Gövde Rekonstrüksiyonu

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı

Çizgili Kas Motor Reinnervasyonunda Segmental Epinörektomi ve İmplantasyon Yöntemiyle Yan Kas Nörotizasyonu.
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sühan AYHAN

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği


Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği

Bilimsel Dergilerde Hakemlik Görevi

Aesthetic Plastic Surgery, Springer: 2009 - ...

Görevler

Araştırma Görevlisi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1998 - 2004


Araştırma Fellowluğu
Cleveland Clinic Foundation Plastik Cerrahi A.D.'ye bağlı Mikrocerrahi Araştırma Laboratuarı – Cleveland-ABD, 2004 - 2005 (1 Yıl 3 Ay)


Tabip Asteğmen - Teğmen
G.A.T.A. Haydarpaşa Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Yanık Merkezi, 2007 - 2008


Yrd. Doçent
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006 - 2012


Doçent
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012 - 2013


EURAPS Scholar
Helsinki Ü. Tıp F. Töölö Hast. Plastik Cerrahi Kliniği, 2012 (3 Ay)


Doçent
TC İstanbul Bilim Universitesi
Şişli ve İstanbul Florence Nightingale Hastaneleri, 2013 -2016

Ödüller ve Sertifikalar

1. 2008 yılı Yayın Ödülü İkincisi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009.


2. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 30. Ulusal Kongresi Klinik Dalda Uzman Yarışma Bildirisi Birincilik Ödülü:
Çavuşoğlu T, Vargel İ, YAZICI İ, Çavuşoğlu M, Vural AC. Nazal kemik septum grefti ile orbita taban defektlerinin rekonstrüksiyonu. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya.


3. EURAPS Young Scholarship Ödülü 2012


4. El cerrahi yan dal sertifikası – TC Sağlık Bakanlığı 2011


5. Agız yüzçene yan dal sertifikası – TC Sağlık Bakanlığı 2012


6. EBOPRAS European Board Certificate - 2012